як безпечно відбілити зуби

LiveInternet LiveInternet.

— Рубрика.

ФШ (179) мої роботи в фш (177) За матеріалами. (57) По урокам. (21) межі (15) Вірші (94) Корелл (27) по урокам корелл (22) Побажання, оголошення, звернення. (15) Мистецтво (14) мої роботи в корелл (12) Проза (11) роботи друзів (рамки, колажі, вірші, проза, фото (10) фото (5) Цікаво-цікаво. (5) посміхнися))) (1) схеми (1) мої вірші (1) саморозвиток, зцілення, пробудження. (1) матеріали, скраби, кліпарти (1) Караул. (0)

— Цитатник.

Сучасний художник Юшкевич Віктор Миколайович-майстер пейзажного живопису. Раніше роботи художник.

Чародейкою Зимою зачарований, ліс стоїть. Сучасний художник Юшкевич Віктор Миколайович — майстер пе.

ХУДОЖНИК Олена Дудіна (ELENA DUDINA) КОМП’ЮТЕРНА графіка творчість іспанської художниці с.

Акварелі Fereshte Shishine https://d.radikal.ru/d36/1908/52/108dd2bf34e0.jpg https://b.radikal.r.

Акварелі Roselyne Farail Розелін Фарайл/Roselyne Farail (Fran.

Р’РѕР·СЊСЃСѓС’ Р»Ре РІ школу ребенка без граждансђва СЂС» Ре без РїСЂРѕРїРеСЃРєРе.

лобрѻй день. РњРѕСЏ сесђра хочеђ РїСЂРеехаǒявляється СЊ РЅР° временнѻй зарабођок РІ Р Р¤ СЃРѕ СЃРІРѕРеРј Р±СѓРґ.мужем Ре ребенком ребенку 15,закончкр»Р° 9 класс, РѕРЅРе З…РѕС’СЏС’ З‡З’являється РѕР±С» ребенок РѕС’СѓС‡Релся РІ СЂРѕСЃСЃРеРе 2 класса,Ремеюђ Р»Ре право ее РІР·СЏС’СЊ? РќРеРєС’Рѕ РЅРµ РеР· РЅРеС… РЅРµ Ремееђ граждансђва СЂС» РѕРЅРе РеР· СѓРєСЂР°РеРЅС» ,какРеРµ докуменђǻ нужны

Президент Ф Ф і уряд об’єднаний ф, їх повноваження і взаємовідносини.

Згідно з конституційними положеннями Президент �Ф забезпечує узгоджене функціонування і взаємодію Уряду �Ф та інших органів державної влади. Президент Ф Ф має право головувати на засіданнях Уряду Р. В. Ф і на засіданнях Президії Уряду Р. В.

Президент стон ф відповідно до Конституції стон Ф, федеральних конституційних законів та федеральних законів:

— керує діяльністю федеральних органів виконавчої влади, що відають питаннями оборони, безпеки, внутрішніх справ, закордонних справ, запобігання надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих;

— стверджує за поданням Голови Уряду сотрудником Ф Положення про вищевказані федеральні органи виконавчої влади і призначає їх керівників;

— здійснює інші повноваження як Верховний Головнокомандувач Збройними Силами �Ф і Голова Ради Безпеки �Ф.

Для організації федеральної виконавчої влади характерно своєрідне поділ праці між Президентом �Ф і Урядом �Ф. Президент �Ф сосредочил в своїх руках політичне керівництво — визначення основних напрямів внутрішньої і зовнішньої політики, затвердження військової доктрини, керівництво зовнішньою політикою. У той же час проведення заходів щодо забезпечення оборони країни, державної безпеки, реалізації зовнішньої політики Конституція �Ф покладає на Уряд �Ф (ст. 114). �отрута федеральних міністерств та інших федеральних органів виконавчої влади, що виконують згадані функції, перебувають одночасно у віданні Президента �Ф і Уряду �Ф. Інститут подвійного підпорядкування окремих органів управління, як показала практика, не завжди ефективний. Зазвичай федеральні органи виконавчої влади орієнтуються у своїй діяльності на такого суб’єкта управління, який володіє реальними важелями владного впливу. Інший же суб’єкт тоді грає лише «декоративну» роль в управлінні. В даний час Президент �Ф здійснює керівництво діяльністю наступних федеральних органів виконавчої влади: Міністерство внутрішніх справ �Ф, Міністерство �Ф у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації стихійних лих, Міністерство закордонних справ �Ф, Міністерство оборони �Ф, Міністерство юстиції �Ф, Державна фельд’єгерська служба �Ф, Служба зовнішньої розвідки �Ф, Федеральна служба залізничних.

ПравРела общенРеСЏ СЃРѕ сђареющРеРјРе СЂРѕРґРеђелямРе: СЌС…, знал Р±С» РЅР° 20 леђ раньше…

Р’р°Рј З’являється СЂСѓРґРЅРѕ общаǒявляється СЊСЃСЏ СЃРѕ сђарРекамРе, Ренђересуеђся Break Bird? Вǻваеђ З‡З’являється Рѕ РІ разговоре СЃ РЅРеРјРе РІС» Р·Р»Ређесь Ре раздражаеђесь? Почему З’являється ак РїСЂРѕРеСЃС…РѕРґРеС’? Возможно, РїРѕС’РѕРјСѓ З‡З’являється Рѕ РѕРЅРе РїРѕСЃС’РѕСЏРЅРЅРѕ РєСЂРеС’РеРєСѓСЋС’, даюђ совеђǻ Ре вмешРеваюђся РІ вашу Р¶РеР·РЅСЊ? Р? З‡З’являється Рѕ же СЃ СЌС’РеРј делаǒявляється СЊ?

Ођвеђ РЅР° СЌС’РѕС’ РІРѕРїСЂРѕСЃ знаеђ DžудожнРеРє Александр лалРецкРеР№, РІ прошлом ※ арђ-РґРерекђор РІ РєСЂСѓРїРЅРѕР№ компанРеРе. Сейчас Александр рабођаеђ РІ РґРѕРјРµ пресђарелǻDž, РіРґРµ ведеђ кружок резьбѻ РїРѕ дереву. ВольшРеРЅСЃС’РІСѓ его ученРеРєРѕРІ Р·Р° 80.

Р’ РєРЅРеРіРµ »Мама, РЅРµ РіРѕСЂСЋР№! Как научРеС’СЊСЃСЏ общаǒявляється СЊСЃСЏ СЃ РїРѕР¶РелѻмРе СЂРѕРґРеђелямРе Ре РїСЂРе СЌС’РѕРј РЅРµ СЃРѕР№З’являється Рі СЃ СѓРјР° самому» Александр лалРецкРеР№ объясняеђ молодѻм людям, как правРельно общаǒявляється СЊСЃСЏ СЃ людьмРе преклонного возрасђа.

Р’РѕС’ основнѻе правРела общенРеСЏ СЃРѕ сђарРекамРе, кођорѻе РѕРЅ вѻвел Р·Р° РјРЅРѕРіРеРµ РіРѕРґС» рабођǻ СЃ РЅРеРјРе.

1) РќРе РІ коем случае РЅРµ СЃРїРѕСЂСЊС’Рµ СЃ РїРѕР¶РелѻмРе людьмРе, РЅРµ РїС»З’являється айǒявляється есь РеС… РІ LJем-З’являється Рѕ убедРеС’СЊ.

Сделаǒявляється СЊ СЌС’Рѕ невозможно. ЕслРе продолжРеС’Рµ СЃРїРѕСЂРеС’СЊ ※ З’являється олько РеСЃРїРѕСЂС’РеС’Рµ ођношенРеСЏ. Р?З… уже РЅРµ РесправРешь, СЃ СЌС’РеРј надо СЃРјРеСЂРеС’СЊСЃСЏ. Посђарайǒявляється есь РезменРеС’СЊ, РІ первую очередь, себя. Р?зменРеС’Рµ СЃРІРѕРµ ођношенРеРµ Рє РїСЂРѕРесходящему.

РљРѕРіРґР° РІС» РІРЅСѓС’СЂРе СЃРеђуацРеРе, З’являється Рѕ РІРеРґРеС’Рµ З’являється олько РѕРґРЅСѓ СЃС’РѕСЂРѕРЅСѓ медалРе: какРеРµ вашРе сђарРеРєРе капрРезнѻе, вреднѻе, сколько РѕРЅРе досђавляюђ неудобсђв… Посђарайǒявляється есь посђавРеС’СЊ себя РЅР° РеС… месђо ※ Ре РІС» СѓРІРеРґРеС’Рµ, З‡З’являється Рѕ РеРј очень плохо.

У»РС’Рѕ РеС… последнРеРµ РіРѕРґС». РћРЅРе Р±РѕСЏС’СЃСЏ болезней, собсђвенной немощРе, СЃРєСѓРєРе, собсђвенной ненужносђРе Ре бесполезносђРе, смерђРе, РІ конце концов. Сђолько З’являється СЂСѓРґР° СЃС’РѕРеС’ РІСЃС’Р°З’являється СЊ СѓС’СЂРѕРј, сделаǒявляється СЊ обѻчнѻе дела, кођорѻе раньше, РІ молодосђРе, РеРј давалРеСЃСЊ легко Ре РїСЂРѕСЃС’Рѕ.

Р? особенно гнеђеђ осознанРеРµ З’являється РѕРіРѕ, З‡З’являється Рѕ лучLjе уже РЅРµ будеђ, будеђ З’являється олько Džуже».

2) ВерРеС’Рµ СЃРеђуацРеСЋ РІ СЃРІРѕРе СЂСѓРєРе.

РЈ вас РїРѕР¶Релѻе СЂРѕРґРеђелРе Ре РѕРЅРе вас раздражаюђ? Конечно, нелегко СЃРјРеСЂРеС’СЊСЃСЏ СЃ З’являється ем, какРеРјРе РѕРЅРе сђалРе. Р’рµрґс дер ріс » Рїрѕрјрѕрес’рµ РеС … з Енерстрѕрірµсссс € енно Рґссссрірерјре! ЗначРеС’, насђал моменђ РІР·СЏС’СЊ управленРеРµ РІ СЃРІРѕРе СЂСѓРєРе. РГак з ОБ’ЄДНАННЯМ з Об’єднанням з Об’єднанням у сфері охорони Здоров’я?

Незамеђно поменяйǒявляється Рµ векђор ођношенРеР№: пересђаньђе общаǒявляється СЊСЃСЏ СЃ СЂРѕРґРеђелямРе СЃ РїСЂРедѻханРеем, пересђаньђе оправдѻваǒявляється СЊСЃСЏ, РѕР±СЉСЏСЃРЅСЏС’СЊ, РеРіСЂР°З’являється СЊ роль ребенка. РС’Рѕ процесс долгРеР№ Ре сложнѻй. НаберРеђесь З’являється ерпенРеСЏ Ре Респользуйǒявляється Рµ чувсђво СЋРјРѕСЂР°.

ӫСмеющРеР№СЃСЏ сђарРеРє неопасен. РЎ помощью З€СѓС’РєРе ※ любой, даже РЅРµ самой удачной ※ можно разрядРеС’СЊ РїРѕС‡З’являється Ре любую опасную СЃРеђуацРеСЋ,РІРѕР·РЅРекающую РІ общенРеРе СЃ РїРѕР¶Релѻм LJеловеком».

Відео — як безпечно відбілити зуби (Відео)

ПеребРерайǒявляється Рµ браздѻ правленРеСЏ РІ СЃРІРѕРе СЂСѓРєРе посђепенно, без давленРеСЏ. РќР° РІРѕРїСЂРѕСЃС» СЂРѕРґРеђелей »Чǒявляється Рѕ делал?В», »лде бѻл?В «Рѕс’рірµс, р°С’с, оел з ЕРК * з кабелем. Вмесђо ођвеђа шуђРеС’Рµ Рєр»Ре задавайǒявляється Рµ всђречнѻе РІРѕРїСЂРѕСЃС». РС’Рѕ СЃР±Реваеђ СЃ З’являється олку.

РќРµ всђупайǒявляється Рµ РІ конѻлРеРєС’ СЃРѕ сђарРекамРе ※ СЌС’Рѕ бесполезно. лаже еслРе речь Редеђ Рѕ безопасносђРе Ре Р·РґРѕСЂРѕРІСЊРµ LJеловека, РЅРµ предъявляйǒявляється Рµ СЃРІРѕРе пређензРеРе, РеС‰РеС’Рµ РґСЂСѓРіРѕР№ РїРѕРґС…РѕРґ.

3) РќРµ напомРенайǒявляється Рµ сђарРекам Рѕ наболевшем.

СђарРеРєРе очень džеняђ РІСЃРµ, З‡З’являється Рѕ З’являється ак Рєр»Ре Реначе можеђ РеС… ођвлечь РѕС’ непрРеяђнѻх С»РеР·РеческРеС… ощущенРеР№, РґСѓСЂРЅС»З… мѻслей Ре пережРеванРеР№.

РџРѕСЌС’РѕРјСѓ, еслРе РІС» З…РѕС’РеС’Рµ досђавРеС’СЊ СЃРІРѕРеРј РїРѕР¶Релѻм СЂРѕРґРеђелям удовольсђвРеРµ, РЅРµ дарРеС’Рµ РеРј скороварку, коѻеварку, СЃС’Реральную машРеРЅСѓ Ре С’.Рґ. Р’р°Рј кажеђся, З‡З’являється Рѕ З’являється акой пракђРечнѻй подарок непременно досђавРеС’ РеРј радосђь? Рррµ РґРѕС ЗПавРеС’.

ЕслРе РІС» дейсђвРеђельно З…РѕС’РеС’Рµ порадоваǒявляється СЊ РїРѕР¶РеР»с»З… СЂРѕРґРеђелей, подарРеС’Рµ РеРј СЃРІРѕРµ время. РќРѕ З’являється олько, конечно, РЅРµ какое-РЅРеР±СѓРґСЊ РїСѓСЃС’РѕРµ, скучное Ре завалящее. ВǻберРеС’Рµ для подарка время качесђвенное, СЏСЂРєРѕРµ, необѻLJное.

РљСЂРѕРјРµ З’являється РѕРіРѕ, LJем больше временРе РІС» будеђе РїСЂРѕРІРѕРґРеС’СЊ СЃ СЂРѕРґРеђелямРе, З’являється ем дольше РѕРЅРе Р±СѓРґСѓС’ Р¶РеС’СЊ. Рћ З’являється аком Ренђересном ǻакђе РІС» можеђе РїСЂРѕС‡РеС’Р°З’являється СЊ РїРѕ СЌС’РѕР№ ссѻлке.

4) РџСЂРеРјРеС’Рµ сђарРеРєРѕРІ З’являється акРеРјРе, какРеРµ РѕРЅРе есђь.

Відео — як безпечно відбілити зуби (Відео)

Есђь З’являється олько РѕРґРеРЅ СЃРїРѕСЃРѕР± улучLjРеС’СЊ ођношенРеСЏ СЃ РїРѕР¶РелѻмРе СЂРѕРґРеђелямРе. РџРѕР№РјРеС’Рµ Ре РїСЂРеРјРеС’Рµ РѕРґРеРЅ РїСЂРѕСЃС’РѕР№ ѻакђ: ођнѻне вашРе ођношенРеСЏ Р±СѓРґСѓС’ З’являється олько З’являється акРеРјРе ※ сложнѻмРе Ре РїСЂРѕС’РеворечРевѻмРе.

лайǒявляється Рµ сђарРекам возможносђь Р±С»З’являється СЊ З’являється акРеРјРе, какРеРµ РѕРЅРе есђь. Уважайǒявляється Рµ РеС… деђскРеР№ вѻбор. Вǻполняйǒявляється Рµ глупѻе РїСЂРѕСЃСЊР±С». РќРµ РѕС’РЅРѕСЃРеђесь серьезно Рє РеС… Редеям.

5) Посђавьђе себя РЅР° РеС… месђо.

РњС» РІСЃРµ рано Рєр»Ре РїРѕР·РґРЅРѕ сосђарРеРјСЃСЏ. РљС’Рѕ-З’являється Рѕ уже РІ молодом возрасђе чувсђвуеђ себя сђарРеРєРѕРј. РџРѕР¶Релѻе родсђвеннРеРєРе Р±Р»Реже всего подобралРеСЃСЊ Рє конечной осђановке. Р’З» З’являється СѓРґР° З’являється оже добеређесь ※ СЌС’Рѕ Р»Решь РІРѕРїСЂРѕСЃ временРе.

РџРѕСЌС’РѕРјСѓ посђарайǒявляється есь рассмођређь РІ РїРѕР¶РеР»с»З… СЂРѕРґРеђелях себя. Ведь РІС» З’являється оже РєРѕРіРґР°-РЅРеР±СѓРґСЊ окажРеђесь РІ РеС… СЂРѕР»Ре. лумаǒявляється СЊ РѕР± СЌС’РѕРј сђрашно, РЅРѕ СЃРѕ временем СЌС’Р° мѻсль РїСЂРеРЅРѕСЃРеС’ облегченРеРµ.

РџРѕРјРЅРеС’Рµ: общенРеРµ СЃРѕ сђарРекамРе ※ СЌС’Рѕ РІ каком-З’являється Рѕ смѻсле общенРеРµ СЃ самРеРј СЃРѕР±РѕР№, сосђраданРеРµ Ре любовь Рє РЅРеРј ※ СЌС’Рѕ любовь Рє себе самому РІ сђаросђРе.

НачРенайǒявляється Рµ каждѻй день СЃ З‡РеСЃС’РѕРіРѕ Р»РеСЃС’Р°. РќРµ З’являється ащРеС’Рµ вчерашнРеРµ РѕР±РеРґС» РІ сегодняшнРеР№ день. РџРѕРјРЅРеС’Рµ: вашРе СЂРѕРґРеђелРе ※ самѻе Р±Р»РеР·РєРеРµ вам людРе. »ладно, проехалРеВ», ※ РѕС’ какой девРеР· вам РЅСѓРґРЅРѕ РІР·СЏС’СЊ РЅР° вооруженРеРµ.

РќРµ З’являється ащРеС’Рµ негаǒявляється РеРІ дальше. Забѻвайǒявляється Рµ неурядРецѻ. РќРµ СЃРїРѕСЂСЊС’Рµ СЃРѕ сђарРекамРе. Всђречайǒявляється Рµ новѻй день ※ Ре СЃРІРѕРеС… сђарРеРєРѕРІ ※ СЃ улѻбкой.

7) РќРµ РІРеРЅРеС’Рµ себя.

У»РЇ З‡З’являється Рѕ-З’являється Рѕ СѓРїСѓСЃС’Рєр»В» ※ З’являється акая мѻсль РїСЂРеС…РѕРґРеС’ РЅР° СѓРј РјРЅРѕРіРеС… людей среднего возрасђа, РєРѕРіРґР° РѕРЅРе размѻшляюђ над ођношенРеСЏРјРе СЃ СЂРѕРґРеђелямРе.

В» РЅРѕ Рірерѕрѕрір°С’с»РЅРµ РјС». Р’РеРЅРѕРІР°З’являється Рѕ время, ※ РіРѕРІРѕСЂРеС’ Александр лалРецкРеР№. ※ РћР±СЂР°З’являється нѻй процесс процесс сђаренРеСЏ ※ всегда удручаеђ.

Рѕрѕрјрѕрес’рµ С€С Настольнимс’рєс Домом? ПессРеРјРеСЃС’ РіРѕРІРѕСЂРеС’ З‡З’являється Рѕ Džуже Р±С»З’являється СЊ РЅРµ можеђ, РѕРїС’РеРјРеСЃС’ уђверждаеђ ※ З‡З’являється Рѕ З’єднаний З», конечно, можеђ! Р’РѕС’ З‡З’являється Рѕ РїСЂРѕРеСЃС…РѕРґРеС’ РЅР° нашРеС… глазахӻ.

РќРѕ РјС» РЅРµ РІРеРЅРѕРІР°З’єднаний З» РІ сђаренРеРе нашРеС… Р±Р»РеР·РєРеС….

РќРµ ждРеС’Рµ удовольсђвРеСЏ РѕС’ общенРеСЏ.

ОбщенРеРµ СЃ РїРѕР¶Релѻм LJеловеком ※ дело, РєРѕС’РѕСЂРѕРµ З’являється ребуеђ РѕРїС»З’являється Р° Рі знанРеР№. Особенно З’являється яжело РіРѕРІРѕСЂРеС’СЊ СЃРѕ сђарРеРєРѕРј З’являється еђ-Р°-З’являється еђ. Перед разговором насђройǒявляється есь РЅР° З’являється Рѕ, З‡З’являється Рѕ СЌС’Рѕ будеђ непросђо. РќРµ ждРеС’Рµ удовольсђвРеСЏ РѕС’ Є акого разговора ※ З’являється РѕРіРґР° РІС» РЅРµ разочаруеђесь.

У»РљРѕРіРґР° СЏ РїСЂРехожу РЅР° заняђРеСЏ СЃРѕ СЃРІРѕРеРјРе подопечнѻмРе, СЏ знаю, З‡З’являється Рѕ РјРѕСЏ усђалосђь РЅРµ завРеСЃРеС’ РѕС’ временРе. РЇ РјРѕРіСѓ СѓСЃС’Р°З’являється СЊ СЃ кем-З’являється Рѕ РеР· РЅРеС… Р·Р° 10 секунд. РЅРѕ з лініями РІРЅС’РЅРІ Рє з лініями РѕРјС. РЇ РїРѕРЅРемаю, почему СЏ раздражаюсь, З‡З’являється Рѕ меня сердРеС’.

РџРѕРјРЅРеС’Рµ ※ себе сђарРеРєРе кажуђся РЅРекчемнѻмРе сущесђвамРе. Р? Ренђерес Рє РЅРеРј СЃ нашей СЃС’РѕСЂРѕРЅС» для РЅРеС… ※ подарок!В», ※ РїРешеђ лалРецкРеР№.

9) Проявляйǒявляється Рµ РескреннРеР№ Ренђерес Рє сђарРекам.

ӻОднаждѻ РѕРґРЅР° Рєр· РјРѕРеС… ученРеС†, ей З’являється оже Р·Р° 90, очень пессРеРјРеСЃС’Речная женщРеРЅР°, РЅРµ РїСЂРешла РЅР° СѓСЂРѕРє. РЇ РїРѕР·РІРѕРЅРеР» ей СѓР·РЅР°З’являється СЊ, З‡З’являється Рѕ случРелось. РћРЅР° бѻла поражена: »Вǻ РјРЅРµ Р·РІРѕРЅРеС’Рµ?! РЇ сейчас РїСЂРеРґСѓВ». РћРЅР° бѻла СѓРґРевлена, З‡З’являється Рѕ нужна РєРѕРјСѓ-З’являється Рѕ, З‡З’являється Рѕ Рѕ ней РїРѕРјРЅСЏС’В», ※ рассказǻваеђ Александр лалРецкРеР№.

РџРѕР¶Релѻм людям сложно поверРеС’СЊ, З‡З’являється Рѕ РєС’Рѕ-З’являється Рѕ РІ РЅРеС… нуждаеђся. Р?Рј сложно смођређь РЅР° себя РІ зеркало, РѕРЅРе себя РЅРµ любяђ. Р’р°С€ Ренђерес Рє РЅРеРј поможеђ вашРеРј РІР·Р°РемоођношенРеСЏРј.

10) Р?Р·СѓС‡РеС’Рµ З’являється ехнРеческРеРµ харакђерРеСЃС’РеРєРе вашего сђарРеРєР°.

РџРѕ словам Александра, РјС» раздражаемся РІ РїСЂРеСЃСѓС’СЃС’РІРеРе сђарРеРєРѕРІ, РїРѕС’РѕРјСѓ З‡З’являється Рѕ РЅРµ РїРѕРЅРемаем РѕРґРеРЅ РїСЂРѕСЃС’РѕР№ ѻакђ: LJеловек СЂСЏРґРѕРј СЃ намРе ※ РґСЂСѓРіРѕР№. РћРЅ плохо РІРеРґРеС’, плохо СЃР»с»З€РеС’, плохо З…РѕРґРеС’, РЅРµ РіРѕРІРѕСЂСЏ уже Рѕ З’являється РѕРј, З‡З’являється Рѕ РІРЅСѓС’СЂРе. РћРЅ З’являється олько вѻглядРеС’, как РјС». Рђ время З’являється ечеђ Сѓ него Реначе.

У»РџРѕР№РјРеС’Рµ: сђарРеРєРе ※ СЌС’Рѕ людРе, кођорѻе Р¶РеРІСѓС’ РІ РґСЂСѓРіРѕР№ СЃРесђеме РєРѕРѕСЂРґРеРЅР°З’являється В», ※ РіРѕРІРѕСЂРеС’ Александр.

Р’З» согласнѻ СЃ авђором СЌС’РеС… совеђов? Р’р°Рј есђь С‡З’являється Рѕ добавРеС’СЊ Рє СЌС’РѕРјСѓ СЃРїРеСЃРєСѓ?